Gói đăng sản phẩm sàn TMĐT (SP)

999,000 3,999,000 

Share

Mô tả

CƠ BẢN:

– Số lượng sản phẩm: 20 sản phẩm
– Xây dựng bảng từ khoá sản phẩm
– Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO
– Viết tên sản phẩm chuẩn SEO
– Gắn hastag
– Đăng ảnh cho sản phẩm: 8 ảnh/sản phẩm

NÂNG CAO:

– Số lượng sản phẩm: 50 sản phẩm
– Xây dựng bảng từ khoá sản phẩm
– Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO
– Viết tên sản phẩm chuẩn SEO
– Gắn hastag
– Đăng ảnh cho sản phẩm: 8 ảnh/sản phẩm

CHUYÊN NGHIỆP:

– Số lượng sản phẩm: 130 sản phẩm
– Xây dựng bảng từ khoá sản phẩm
– Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO
– Viết tên sản phẩm chuẩn SEO
– Gắn hastag
– Đăng ảnh cho sản phẩm: 8 ảnh/sản phẩm

Thông tin bổ sung

GÓI

CƠ BẢN, NÂNG CAO, CHUYÊN NGHIỆP