Về chúng tôi

HaraSuccess - Chúng tôi là ai

HaraSuccess xuất phát từ những nhân sự làm việc tại Agency, từ những công ty phần mềm cung cấp nền tảng bán hàng đa kênh, hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng khách hàng luôn mong muốn phát triển công việc kinh doanh của mình, luôn muốn tìm các cơ hội mới, nền tảng mới. Nhưng rào cản của khách hàng là thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm. Khách hàng có thể tìm rất nhiều đơn vị triển khai, nhưng họ không thực sự tìm thấy được một đơn vị có thể giúp họ giải quyết tất cả các vấn đề họ gặp phải.

Make Customer Success – Sứ mệnh của HaraSuccess là đồng hành cùng khách hàng, sử dụng công cụ, kinh nghiệm và nguồn lực của mình giúp khách hàng kinh doanh thành công và xây dựng được hệ thống bán hàng đa kênh bền vững. 

Tầm nhìn

Đến năm 2025, HaraSuccess sẽ triển khai, chuyển giao và đào tạo cho 5000 khách hàng các kênh bán hàng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững

Giá trị cốt lõi

Hoạt động tại HaraSuccess

Là đối tác với